Aya Design - Pracownia projektowania wnętrz Łódź

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

Kontakt

telefon: 500 190 799

e-mail: biuro@ayadesign.pl

 W celu weryfikacji formularza przepisz poniższy kod:captcha

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowej od Ewelina Puzio-Papageorgiou oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o.” informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Ewelina Puzio-Papageorgiou z siedzibą w Łodzi, przy ul. Hiacyntowej 4 NIP 7282384534. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
- przesyłania informacji handlowej pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
- podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
- podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.ayadesign.pl;
- podmiotom współpracującym w zakresie realizacji usługi Newsletter;
na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
- innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane.