Aya Design - Pracownia projektowania wnętrz Łódź

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

Oferta

Projekt wnętrza – Etapy prac projektowych

etap 1 _Spotkanie

Pierwsze spotkanie jest kamieniem węgielnym dalszej współpracy. Ma ono charakter zapoznawczy i pozwala na wymianę poglądów na temat koncepcji projektowanego wnętrza w odniesieniu do całości budynku oraz jego otoczenia; daje stronom możliwość ustalenia zakresu współpracy.

etap 2_Układy funkcjonalne

Po podpisaniu umowy i ewentualnej inwentaryzacji, przedstawiane są sugerowane przez projektanta układy funkcjonalne wnętrza, obrazujące położenie poszczególnych elementów takich jak meble, przyłącza oraz układ ścianek. Układ funkcjonalny wnętrza prezentowany jest na rzutach płaskich. Równolegle projektant pokazuje podgląd wnętrza na bryłach przestrzennych.

etap 3_Koncepcje – wizualizacje

Po zatwierdzeniu układu funkcjonalnego powstaje koncepcja wnętrza w formie wizualizacji uwzględniającej wybór stylu, dobór kolorów, charakteru wyposażenia oraz wstępny sugestie dotyczące dekoracji.

etap 4_Dobór materiałów

Po zatwierdzeniu koncepcji w formie wizualizacji, kontynuowany jest dobór materiałów wraz ze wskazaniem konkretnych już modeli stolarki, mebli czy dekoracji. Otrzymają Państwo dokumentację wykonawczą zawierającą rzuty pomieszczeń, rozwinięcia ścian, układy podłóg i sufitów, zabudowy g-k,  rozmieszczenie punktów elektrycznych i rysunki mebli na wymiar, a także specyfikację użytych w projekcie materiałów.

etap 5_Nadzór autorski

Przed rozpoczęciem prac omawiany jest harmonogram, który pozwoli na kontrolę zamówień w toku realizacji oraz koordynację prac stolarskich. Spotkania  z wykonawcą służą zapewnieniu zgodności wykonania z projektem. Na budowie dokonywane są uzgodnienia z inwestorem oraz wykonawcą.

Alternatywą dla projektu wnętrza są konsultacje indywidualne, w toku których inwestor może skorzystać z wiedzy projektanta w wybranych tylko obszarach. Może to dotyczyć układu funkcjonalnego wnętrza, rozmieszczenia punktów instalacji elektrycznej, doboru kolorów czy materiałów. Konsultacje podlegają indywidualnemu rozliczeniu.

 

Wykończenia pod klucz

Realizując projekt pod klucz opieramy się na założeniach projektowych oraz kosztorysie, który zostaje uzgodniony z klientem. Wówczas dobór elementów składających się na kosztorys ma bardzo szczegółowy charakter, następuje też przejęcie zakupu wszystkich wykorzystywanych materiałów wraz z odpowiedzialnością za pracę wykonywaną przez wykonawcę.